Bestuur.

Interim Veurzitter: Frans Maessen.
Sikkertaris: Jos Gillissen.
Penningmeester: Noël Pagnier.
Bestuurslid: Fred Peree.
Dirigente: Ine hermse.